Takk for i år! Neste års konferanse informasjon kommer.

Du fikk høre foredragsholdere i verdensklasse, artister og underholdning.

 

 

Vi spurte: Hvor skal norsk økonomi?
 
Og: Hva skjer med boligmarkedet i kjølvannet av koronapandemien?
 
Hva er de sterkeste drivkreftene bak den globale urbaniseringen?
 
Hvordan bygger vi smarte og bærekraftige byer?
 
Hvilken rolle skal de private aktørene spille i digitaliseringen av Norge?

 

Hvor

Digital

Når

13. April

Tid

09.30-14.30

Du møtte:

Komiker og konferansier

Thomas Giertsen

Thomas Giertsen

Thomas Giertsen er komiker, skuespiller og produsent, og har de siste årene hatt stor suksess med situasjonskomedien Helt Perfekt om sitt eget liv. Giertsen er også eiendomsinvestor i eiendomsutviklingsselskapet Tinholt Eiendom AS.

Sentralbanksjef, Norges Bank

Øystein Olsen

Øystein Olsen

Tiltrådte som sentralbanksjef i Norges Bank 1. januar 2011. Olsen var direktør i Statistisk Sentralbyrå fra 2005-2010. Han har lang erfaring fra økonomiavdelingen i Finansdepartementet, senest som ekspedisjonssjef fra 1999-2005. Han har videre lang erfaring fra forskningsavdelingen i SSB, bl.a. som forskningsdirektør fra 1996-1999. Han er utdannet Cand oecon fra Universitetet i Oslo.

Styreleder i Eiendom Norge og Adm. dir. i Privatmegleren

Grethe Wittenberg Meier

Grethe Wittenberg Meier

Grethe Wittenberg Meier er administrerende direktør for Privatmegleren og har vært det siden 2013. Hun er tidligere administrerende direktør for Terra Eiendomsmegling. Meier har sittet i styret i Eiendom Norge siden 2012, og innehar nå vervet som styreleder. Meier har også tidligere vært administrerende direktør i SATS, Spenst og Vita AS.

Professor, Harvard University

Edward Glaeser

Edward Glaeser

Professor Edward Glaeser regnes som verdens fremste forsker innenfor det som kalles Urban Economics. Hans forskning både om boligmarkedet og kunnskapsøkonomien er banebrytende, og med boken Triumh of the City (2011) nådde han et globalt publikum med sine tanker og forskning om hvorfor byene er blitt kraftfulle motorer for økonomisk vekst.

Finanspolitisk talsperson (SV)

Kari Elisabeth Kaski

Kari Elisabeth Kaski

Kari Elisabeth Kaski ble valgt inn på Stortinget for SV i 2017. Hun har tidligere bakgrunn fra miljøbevegelsen og også arbeidet i miljøorganisasjonen ZERO, blant annet som politisk rådgiver og nestleder.

Boligminister (H), Kommunal og- moderniseringsdepartementet (KMD)

Nikolai Astrup

Nikolai Astrup

Nikolai Astrup (H) ble utnevnt til kommunal- og moderniseringsminister (boligminister) i januar etter først å ha gjort bemerket som digitaliseringsminister (2019-20) og utviklingsminister (2018-19). Han ble første gang valgt inn på Stortinget i 2009, og har blant annet sittet i Finanskomitéen og Energi- og miljøkomitéen. I regjeringen har han også ansvar for å koordinere Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål.

Adm. dir. Eie eiendomsmegling

Hedda K. Ulvness

Hedda K. Ulvness

Hedda K. Ulvness er adm. direktør i Eie eiendomsmegling. Hun har hatt denne stillingen siden 2012. Hun har tidligere arbeidet i ulike stillinger for Eiendomsmegler Krogsveen. Hun er styremedlem i Eiendom Norge og har forelest for Norges Eiendomsmeglerforbund. Hun er utdannet jurist (cand. Jur) ved Universitetet i Oslo.

Konserndirektør data & teknologi, Schibsted Media Group

Sven Størmer Thaulow

Sven Størmer Thaulow

Sven Størmer Thaulow er utdannet sivilingeniør fra NTNU, der han studerte Industriell økonomi med computer science som fordypning. Før han begynte i Schibsted Media Group var han administrerende direktør i Cisco Norge. Han har også i en årrekke jobbet i Telenor og vært innom den myteomspunnende tenketanken Sigulartity University i Silicon Vally.

Direktør strategi og forretningsutvikling

Hege Moe Tveit

Hege Moe Tveit

Hege Moe Tveit er utdannet sivilingeniør innen telekommunikasjon fra NTNU og har også en executive MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole. Før hun kom til Ambita var hun 16 år i Telenor, blant annet i ulike lederroller innen utvikling og drift.

Administrerende direktør, Eiendom Norge

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen tok over som direktør i Eiendom Norge 1. januar 2020. Han er utdannet jurist og har hele sin karriere jobbet med juridiske og politiske spørsmål innenfor boligsektoren, senest som direktør for interessepolitikk og juss i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Vice President Data-Driven Services, TietoEvry

Gry Arnesen

Gry Arnesen

Gry Elisabeth Arnesen har lang erfaring som leder og forretningsutvikler innen datakvalitet, data management og analyse. Hun leder i dag Data-Driven Services som leverer samfunnskritiske data- og innsikt til offentlig og privat sektor. Hun har et stort engasjement for demokratisering av data og er opptatt av å øke kunnskapen om hvordan data kan bidra til å styrke forretningsprosesser og digitaliserte tjenester.

Sjef for kommunikasjon og politikk i Eiendom Norge

Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard er sjef for kommunikasjon og politikk i Eiendom Norge. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og har bakgrunn som blant annet lokalpolitiker i Oslo for Høyre. De siste årene har han gjort seg bemerket gjennom Eiendom Norges populære podkast Boligbobla om boligmarkedet og boligpolitikk.

Konsernsjef, Söderberg & Partners

Gustaf Rentzhog

Gustaf Rentzhog

Gustaf Rentzhog er konsernsjef og en av grunnleggerne av Söderberg & Partners, som er en av Sveriges største finansielle rådgivere og formidlere av forsikringer og finansielle produkter. Selskapet har i dag virksomhet i hele Norden, samt Nederland og Luxembourg.

Leder av finanskomitéen

Mudassar Kapur

Mudassar Kapur

Mudassar Kapur ble innvalgt på Stortinget i 2013 og var Høyres boligpolitiske talsperson i perioden 2013-17. I januar 2020 ble han valgt som leder av Finanskomitéen på Stortinget. Kapur har også arbeidet innen salg og markedsføring i næringslivet og frivillig sektor, og han var blant annet kampanjesjef i Høyre fra 2006 til 2012.

Administrerende direktør Eiendomsverdi AS

Mette Ahlquist

Mette Ahlquist

Mette Ahlquist tok over som administrerende direktør i Eiendomsverdi AS i september 2019. Hun har en lang karriere bak seg innen informasjonsteknologi, og har blant annet jobbet i Telenor og Evry. Før hun kom til Eiendomsverdi AS var hun direktør for marked, digitalisering og kunnskap i advokatfirmaet Wikborg og Rein. Hun ble i 2019 kåret til å være blant de 50 fremste kvinnene innen tech-bransjen i Norge.

Forskningssjef og professor Housing Lab, Oslo met.

Erling Røed Larsen

Erling Røed Larsen

Erling Røed Larsen har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra University of California, Berkeley, og har blant annet vært forsker i SSB og på Handelshøyskolen BI. Han har også jobbet som forskningssjef i Eiendomsverdi AS fra 2014-2018. Nå leder han Housing Lab – Nasjonalt Senter for boligmarkedsforskning ved Oslo Met.

Sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets.

Kari Due-Andresen

Kari Due-Andresen

Kari har jobbet i Handelsbanken siden 2011. Hun har tidligere vært seniorrådgiver i Norges Bank innen makroøkonomisk og pengepolitisk analyse hvor hun blant annet har jobbet med Norges Banks modell for norsk økonomi og rentesetting. Hun har også erfaring som finansanalytiker i DNB Markets og forskningsassistent ved Økonomisk Institutt ved Universitet i Oslo (UiO). Hun har mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO og siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Byråd for byutvikling (MDG)

Rasmus Reinvang

Rasmus Reinvang

Rasmus Reinvang (MDG) oppnevnt som byråd for byutvikling til mai 2021 i Hanna Marcussens (MDG) foreldrepermisjon.

Stortingsrepresentant (Frp)

Hans Andreas Limi

Hans Andreas Limi

Hans Andreas Limi er stortingsrepresentant for Frp. Han var FrPs parlamentariske leder fra 2017 til 2020, og har også vært finanspolitisk talsperson.

Distrikts- og digitaliseringsminister (H)

Linda Hofstad Helleland

Linda Hofstad Helleland

Distrikts- og digitaliseringsministeren har ansvaret for styret av regional- og distriktspolitikk, IT-politikk, elektronisk kommunikasjon, personvern og politikken overfor samer og nasjonale minoriteter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Administrerende direktør, Stor-Oslo Eiendom

Mathis Grimstad

Mathis Grimstad

Mathis Grimstad er administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom som er en betydelig eiendomsutvikler i Oslo-regionen. Grimstad er utdannet snekker og hatt en rekke ulike stillinger i eiendomsbransjen. Han er også styreleder i Oslo Metropolitan Area

Stortingsrepresentant (Sp)

Sigbjørn Gjelsvik

Sigbjørn Gjelsvik

Sigbjørn Gjelsvik er stortingsrepresentant for Senterpartiet og finanspolitisk talsperson. Han har lang erfaring fra lokalpolitikk i Norge og har vært leder av Nei til Eu.